Latest Post
Loading...
Senin, 26 Oktober 2015
Tanda-tanda Wali Allah


Ketahulah, bahwa termasuk tanda-tanda paling besar bagi seorang wali Allah adalah berpegangan teguh dengan al-Qur'an, mengikuti as-Sunnah dalam ucapan dan perbuatanya, menimbang segala amaliyahnya dengan al-Kitab dan as-Sunnah,6 lurus akidahnya, istiqamah dalam pengabdianya kepada Allah, dikabulkan doa-doanya, berhati lapang dan ridha dalam setiap keadaan, mengerjakan kewajiban agama dan meninggal kan laranganya, zuhud dari apa saja yang diperbuatkangan manusia, seperti cinta popularitas, ketenaran,pangkat dunia,ambisi jabatan dan harta kekayaan.Dia bukan pengagum dunia, tidak hidup menjadi budak harta, dan tidak berlomba-lomba untuk mengejar materi dan kenikmatan sesaat. Bila dunia datang hanya sedikit,maka diterima dengan penuh qana'ah dan sabar, dan bila dunia datang banyak maka iya bersyukur lebih percaya apa yang ada di tangan Allah dari pada apa yang ada ditanganya. Pujian dan cacian,miskin dan kaya, terkenal dan tidak terkenal, baginya sama saja. Dia tidak ujub dan kagum terhadap kewalian dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Semakin tanmbah ilmunya semakin tambah tawadu, kepada Allah, semakin tambah amal baiknya semakin takut kepada Allah, semakin tambah hartanya semakin dekat dengan orang miskin dan lemah, semakin tambah umur semakin tambah banyak amal shalih-nya dan semakin tambah tinggi jabatannya semakin dekat dengan rakyat jelata.7 

      Bahkan semakin tinggi kedudukanya di sisi Allah, semakin tumbuh rasa rendah hati dan tunduknya kepada Allah, semakin baik akhlaknya,semakin mulia pula persahabatanya, peramah dan sangat pemaaf kepada sesama hamba Allah. Maka secara umum sebagian besar perilakunya mengacu kepada apa yang disenangi Allah dan menarik hati bagi hamba Allah. Singkatnya, kewalian seseorang hanya bisa ditandai dengan wujudnya kedekatan kepada Allah dengan cara memantapkan keimanan dan ketakwaan pada dirinya.

      Dan barang siapa yang telah memiliki sifat-sifat di atas apada dirinya, maka iya seorang wali Allah yang besar dan setiap muslim harus mengakui kewaliannya, walau pun tidak memiliki kehebatan karomah. 


Bagi yang ingin mengakses melalui Iphone atau Android silahkan klik tombol dibawah ini :
PEMESANAN BUKU DISINI
0 komentar:

Posting Komentar

Dapatkan Buku-Buku ini

Artikel Terhangat

Situs Keilmuan

Diberdayakan oleh Blogger.